Pływanie dla niemowląt

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 miesiąca życia i ich rodziców. Lekcje prowadzone są przez doświadczonych instruktorów pływania w formie zabawy, która ma na celu oswojenie maluchów z wodą oraz doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się. Podczas kursu poznamy m.in. sposoby odpowiedniego trzymania dziecka w wodzie, zobaczymy jak pływanie korzystnie wpływa na jego rozwój, a ponadto wyjdziemy z basenu uśmiechnięci i zrelaksowani.
Proponujemy Państwu atrakcyjny sposób spędzania czasu, który wzmacnia więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Jak zajęcia w wodzie wpływają na rozwój malucha?

Ruch w wodzie przynosi dziecku wiele korzyści:

  • bardzo ważną rolę odgrywają bodźce wzrokowe i słuchowe docierające do dziecka. Kontakt wzrokowy z rodzicem, z innymi dziećmi przebywającymi na basenie, szum wody, zabawa w niej, to nie tylko świetna rozrywka, to także znakomity sposób na rozwój emocjonalny malucha,
  • dzieci uczestniczące w zajęciach na basenie rozwijają się szybciej niż ich rówieśnicy. Szybciej zaczynają raczkować, mają lepszą motorykę, są odporniejsze na infekcje, mają większą pewność siebie i wyższy poziom niezależności, częściej się uśmiechają, a mniej płaczą,
  • zastosowane ćwiczenia poprawiają krążenie, wydolność płuc, przemianę materii, redukują stres oraz kształtują poprawną postawę ciała,
  • zajęcia w wodzie wspomagają rehabilitację dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu, integrują dzieci niepełnosprawne, zarówno fizycznie, jak i umysłowo, z dziećmi zdrowymi.

Różnorodne zabawki pełnią u nas rolę pomocy naukowych, dzięki którym maluchy z chęcią uczestniczą w zajęciach.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i dużo śmiechu, zarówno dla maluchów jak i dorosłych!

NA ZAKOŃCZENIE KURSU PAKIET ZDJĘĆ I DYPLOM! PRZYSTĘPUJĄC DO KOLEJNEGO KURSU OTRZYMASZ ZNIŻKĘ!

porady dla rodziców

• nie wolno zakładać strojów kąpielowych lub pieluch do pływania już w domu. Zakładamy je w szatni na pływalni, tuż przed zajęciami, po uprzednim dokładnym umyciu ciała pod prysznicem,

• nie należy smarować ciała dziecka oliwką czy tłustym kremem, ponieważ ciało po zetknięciu się z wodą będzie śliskie i trudniej będzie zadbać o bezpieczeństwo,

• starajmy się nie karmić dzieci przynajmniej na pół godziny przed zajęciami. Wyjątek stanowi karmienie piersią.

• zalecamy obniżyć temperaturę wody w domowej kąpieli do temperatury ok 30˚C, takiej, jaka jest na pływalni. Dzięki temu maluch nie będzie marzł w basenie,

• dla matek/kobiet: prosimy o dokonanie pełnego demakijażu, nieprzynoszenie biżuterii ani drogocennych przedmiotów. Prosimy o ograniczenie długości paznokci/tipsów (wyłącznie w celu zachowania bezpieczeństwa)

• gdy sami chcemy się przebrać, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zapięcie w tym czasie malucha w nosidełku,

• przed zajęciami obowiązuje prysznic rodzica i dziecka,

• jeśli podczas zajęć wymagane są czepki, należy pokazać się dziecku kilka razy wcześniej w domu w czepku, aby nie bało się rodzica podczas lekcji,

• zajęcia odbywają się z instruktorem. Instruktor pomaga Państwu przy wejściu i wyjściu z wody. Nie wchodzimy sami do wody przed zajęciami,

• po wyjściu z szatni zaleca się odczekać jeszcze ok. 20-30 minut na terenie pływalni.

co należy zabrać?

1. Strój kąpielowy dla rodzica i pieluszkę do pływania dla dziecka.
2. Klapki dla rodzica i obuwie na zmianę dla dzieci chodzących.
3. Ręcznik dla siebie i dwa ręczniki lub ręcznik i szlafroczek dla malucha.
4. Nosidełko.
5. Kosmetyki dla siebie i dla dziecka (mydło, oliwka, itp.).
6. Pieluszkę na zmianę.
7. Przekąskę by posilić się po zajęciach i coś do picia.

etapy nauczania

Etap I (od 3 miesięcy do 1 roku)
– nauczamy rodziców podstawowych zasad bezpieczeństwa poruszania się na terenie pływalni i nie tylko
– oswajamy niemowlę ze środowiskiem wodnym
– wprowadzamy pierwsze ćwiczenia oddechowe
– uczymy dziecko samodzielnego utrzymywania się na wodzie w pozycji pionowej lub poziomej
– wprowadzamy elementy zanurzania z rodzicem
– uczymy ześlizgiwania się z brzegu basenu do wody

Etap II(1 – 2 lata)
– wprowadzamy zasady bezpiecznego poruszania się przez dziecko na terenie pływalni
– uczymy dziecko samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach, na brzuszku lub w pionie, angażując głównie pracę nóg
– wprowadzamy ćwiczenia umożliwiające dziecku skok do wody z pozycji siedzącej oraz stojącej z jednoczesnym zanurzeniem głowy pod wodę
– uczymy dzieci różnych piosenek, zabaw. Dajemy do pokonania różne przeszkody i zadania

Etap III (2 – 3 lata)
– wprowadzamy więcej ćwiczeń na opanowanie prawidłowej pracy nóg malucha
– uczymy dziecko wytrwałości by mogło samodzielnie przepłynąć odcinek 10-15 metrów
– bawimy się w wyciąganie przedmiotów z głębokości około 0,3 metra
– gramy w różne zabawy grupowe

Etap IV (3,5 – 4,5 lat)
– nauka pływania na grzbiecie
– nurkowanie i samodzielne przepłynięcie 15-25 metrów
– pływanie strzałką pod wodą
– doskonalenie techniki pracy nóg
– skoki do wody z nurkowaniem
– zabawy i gry z wykorzystaniem współdziałania dzieci w grupach

regulamin zajęć

1. Active Time organizuje zajęcia w formie kursu. Każdy kurs obejmuje 10 spotkań po 30 min.
2. Zajęcia prowadzone są pod opieką instruktora.
3. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, tj.: od 3 miesięcy do 2 lat.
4. W kursie bierze udział do 10 dzieci. Każdemu dziecku towarzyszy jedno z Opiekunów Prawnych Dziecka.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 min. przed ich rozpoczęciem.
6. Zapisy dokonywane są telefonicznie i drogą mailową na konkretny dzień i godzinę.
7. W przypadku nieobecności zajęcia można odrobić w innym, ustalonym przez instruktora terminie.
Maksymalnie 2 nieobecności.
8. Odrobieniu podlega tylko nieobecność zgłoszona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed zajęciami.
9. Płatność za zajęcia dokonuje się jednorazowo gotówką z góry, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub przelewem na konto, wówczas należy przedłożyć dowód wpłaty przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
10. Dopuszczalna jest rezygnacja z kursu, nie później niż na 3 zajęciach.
11. Od momentu zgłoszenia pisemnej rezygnacji (sms, e-mail) następuje zwrot pieniędzy za nie odbyte lekcje do końca kursu. Rezygnacje należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed kolejny mi zajęciami w innym przypadku klient ponosi dodatkowo koszt jednych zajęć. Pieniądze należy odebrać najpóźniej do 2 tyg. po zgłoszeniu rezygnacji oraz po ustaleniu odbioru pieniędzy z instruktorem.
12. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn niezależnych.
14. Przed wejściem do wody, należy odnotować swoje przybycie na liście obecności u instruktora.
15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
16. Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane, ale przed przystąpieniem do kursu należy zbadać dziecko. Lekarz powinien stwierdzić brak przeciwwskazań u dzieci do udziału w zajęciach w wodzie.
17. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.
18. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
19. Za czystość wody oraz jej temperaturę organizator nie ponosi odpowiedzialności.
20. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadniać z instruktorami Active Time bez udziału pracowników pływalni.
21. Opiekun Prawny Dziecka odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, w szatniach i pod prysznicami.
22. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Active Time, oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs.
23. Active Time ma prawo wykluczyć Uczestników zajęć w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Active Time.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
25. Dodatkowo regulamin zajęć oraz wszelkie aktualizacje na temat kursów podawane będą uczestnikom podczas zajęć, telefonicznie oraz na stronie internetowej: www.activetime.pl.
26. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Active Time z siedzibą w Wałbrzychu ul. Blankowa 33/15, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Active Time. Active Time informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
27. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie własnego wizerunku oraz dziecka podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych w trakcie zajęć nauki pływania, w sytuacjach
aranżowanych przez organizatorów kursów. Oświadczenie z własnoręcznym podpisem należy złożyć razem z dowodem wpłaty przed przystąpieniem do zajęć.
28. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikację własnego wizerunku oraz dziecka na rożnych polach eksploatacji np. na stronach internetowych Active Time, Facebook.com, youtube.com i Partnerów Active Time oraz w innych mediach.
29. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia: o zapoznaniu się z regulaminem zajęć, wyrażeniu zgody na utrwalenie i publikację własnego wizerunku oraz dziecka oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach dziecka i Opiekuna Prawnego Dziecka.