Polityka prywatności

25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO ma na celu przede wszystkim zapewnić jak najwyższą dbałość o ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.

W związku z tym dostosowaliśmy Politykę Prywatności do wymagań stawianych przez RODO. W naszej Polityce Prywatności zamieściliśmy wszystkie najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych naszych Klientów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ACTIVE TIME

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTIVE TIME z siedzibą w WAŁBRZYCHU, przy ul. Blankowej 33/15 . Możesz się z nim skontaktować telefonicznie: +48 733 829 327 lub mailowo: biuro@activetime.pl. W dalszej części tego dokumentu będzie on nazywany „Administratorem”.

2) Jedynym sposobem pozyskiwania Twoich danych osobowych jest wypełnienie formularza podczas podpisywania oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Active Time.

3) Formularz nie wymaga podawania żadnych danych wrażliwych, a jedynie tych, które są niezbędne do przystąpienia do zajęć. Podanie tych danych jest dobrowolne (ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach).

4) Twoje dane osobowe są powierzone firmie ACTIVE TIME oraz jej partnerom w celu przetwarzania na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5) Na podstawie w/w. umowy ACTIVE TIME oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa.

6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. a) Oświadczenie o przystąpieniu do zajęć /aqua aerobik, nordic walking, nauka pływania/, która umożliwi świadczenie usług z zapewnieniem najwyższych standardów i jakości.
  2. b) W celach kontaktowych i informacyjnych takich jak: odwołanie zajęć, spotkania organizacyjne, dodatkowe treningi, zawody czy zmiany w planie, kwestie rozliczeń finansowych.
  3. c) W celach związanych jedynie z naszą działalnością , takich jak wydruk zaświadczeń o uczestnictwie czy zakończeniu zajęć, zaproszeń, ankiet diagnozujących.

7) To Twoje dane osobowe, więc masz prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w takim zakresie, który umożliwi nam i Tobie realizację oświadczenia (o udziale w  zajęciach organizowanych przez instruktorów ACTIVE TIME) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Możesz też sam dokonać modyfikacji danych osobowych oraz udzielić lub wycofać zgody na wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych i handlowych.

8) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartego oświadczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

9) Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania Twoich danych osobowych.